نام شرکت: تکوس

نام مدیر عامل: میلاد مهران پور

ایده محوری: تولید فیلامنت های TPE با سختی های مختلف

وضعیت استقرار: رشد

اطلاعات تماس:

آدرس:کیلومتر15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پـژوهش، شهـرک پـژوهش و فناوری پلیمـر، مرکز رشد پلیمر

تلفن: 44787143-021

فکس: 44787096-021

ایمیل: info@tecves.com

وب سایت:  http://www.tecves.com