دوره آموزشی مدیریت کنترل و پروژه 28 آذر ماه 97 کارگاه معرفی فعالیت های کمیته ملی و کمیته جوانان ایران در شورای جهانی نفت تفاهم نامه همكاري مرکز رشد فناوری پلیمر و كميته جوانان در شوراي جهاني نفت کارگاه آموزشی مهارت های مذاکره در فروش موثر کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار - مکان: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر- آخرین مهلت ثبت نام: 97/4/23   زمان برگزاری: 26 تیر ماه 97  - از ساعت 9 الی 16
دوره آموزشی مدیریت کنترل و پروژه 28 آذر ماه 97
کارگاه معرفی فعالیت های کمیته ملی و کمیته جوانان ایران در شورای جهانی نفت
تفاهم نامه همكاري مرکز رشد فناوری پلیمر و كميته جوانان در شوراي جهاني نفت
کارگاه آموزشی مهارت های مذاکره در فروش موثر
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار - مکان: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر- آخرین مهلت ثبت نام: 97/4/23 زمان برگزاری: 26 تیر ماه 97 - از ساعت 9 الی 16

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .