سمینار کارگاهی دیجیتال مارکتینگ سمینار کارگاهی برندینگ تفاهم نامه همكاري مرکز رشد فناوری پلیمر و كميته جوانان در شوراي جهاني نفت
سمینار کارگاهی دیجیتال مارکتینگ
سمینار کارگاهی برندینگ
تفاهم نامه همكاري مرکز رشد فناوری پلیمر و كميته جوانان در شوراي جهاني نفت

مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : Digital Marketing

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 98/5/1


مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : Branding

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 08/5/98

 


مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : نگاشت علم

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 31/4/98