جهت ملاحظه لیست شرکت های مرکز رشد فناوری پلیمر لطفا فایل آن را به پیوست این صفحه دانلود فرمائید.

 

   دانلود : اطلاعات_شرکت_ها-99.xlsx           حجم فایل 20 KB