مدارک پذیرش

رزومه‌ي افراد گروه کاری موسسین و همکاران اصلی (شامل کپی شناسنامه کپی آخرین مدرک

تحصیلی و سایر مدارک آموزشی مرتبط)

عکس 4*3 اعضای تیم (2قطعه)

کپی مدارک ثبت شرکت

مدارک و گواهي ثبت اختراع، تاييديه ها و مجوزهاي مرتبط با ايده فن‏آورانه

سوابق پژوهشي وگزارش علمي در رابطه با ايده و طرح

کپی برگ شناسنائی کارگاه و یا سایر مجوزهای تولیدی از مراجع ذیصلاح

ساير مدارک که احتمال مي‌دهيد در بررسي طرح مؤثر باشد