نحوه جذب و استقرار

 مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت

 تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد

ارزيابى طرح توسط كميته پذيرش مركز رشد

 رفع نواقص احتمالى طرح توسط متقاضى

برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح ارائه شده

بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی

  استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از تکمیل مدارک ، تایید شورای مرکز رشد و پس از امضای قرارداد

ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏ها و پروژه‏ها بر اساس آیین‏نامه و دستورالعمل‏های مرکز