کارگاه آموزشی کنترل کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن سمینار کارگاهی دیجیتال مارکتینگ سمینار کارگاهی برندینگ تفاهم نامه همكاري مرکز رشد فناوری پلیمر و كميته جوانان در شوراي جهاني نفت
کارگاه آموزشی کنترل کیفیت لوله و اتصالات پلی اتیلن
سمینار کارگاهی دیجیتال مارکتینگ
سمینار کارگاهی برندینگ
تفاهم نامه همكاري مرکز رشد فناوری پلیمر و كميته جوانان در شوراي جهاني نفت

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .