مصوبه شورای مدیران مرکز رشد در باره بخشودگی اجاره بهای شرکت ها جهت کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا تولید محصولات مبارزه با کرونا توسط شرکت دانش بنیان کوثر فرآیند ایلیا ساخت دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران مبتلا به کرونا در کشور تولید محصولات مقابله با ویروس کرونا توسط شرکت فام نسج (مهندسی فناوران الماس مانا) تولید محصول بهداشتی و ضدعفونی جهت مبارزه با ویروس کرونا توسط شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف مستقر در مرکز رشد فناوری پلیمر
مصوبه شورای مدیران مرکز رشد در باره بخشودگی اجاره بهای شرکت ها جهت کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا
تولید محصولات مبارزه با کرونا توسط شرکت دانش بنیان کوثر فرآیند ایلیا
ساخت دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران مبتلا به کرونا در کشور
تولید محصولات مقابله با ویروس کرونا توسط شرکت فام نسج (مهندسی فناوران الماس مانا)
تولید محصول بهداشتی و ضدعفونی جهت مبارزه با ویروس کرونا توسط شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف مستقر در مرکز رشد فناوری پلیمر

مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : Digital Marketing

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 98/5/1


مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : Branding

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 08/5/98

 


مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : نگاشت علم

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 31/4/98