راه اندازي کتابخانه تخصصی کسب و کار کارگاه مقدماتی امکان سنجی طرح های صنعتی و آشنایی با نرم افزار کامفار دوره آموزشی طراحی و تدوین نقشه راه) Road Map همه چیز درباره اکسترودرها/ نمایش قدرت در نمایشگاه K2016
راه اندازي کتابخانه تخصصی کسب و کار
کارگاه مقدماتی امکان سنجی طرح های صنعتی و آشنایی با نرم افزار کامفار
دوره آموزشی طراحی و تدوین نقشه راه) Road Map
همه چیز درباره اکسترودرها/ نمایش قدرت در نمایشگاه K2016

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .