دوره آموزشی طراحی و تدوین روش راه (RoadMap) محصول - فناوری ثبت نام کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد مهلت ثبت نام : 23 آبان زمان برگزاری : 24 آبان  ازساعت 8:30 الی حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در دهمين نمايشگاه فناورى نانو 1396 مركز رشد فناوری پلیمر، رتبه سوم را كسب كرد.
دوره آموزشی طراحی و تدوین روش راه (RoadMap) محصول - فناوری
ثبت نام کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد مهلت ثبت نام : 23 آبان زمان برگزاری : 24 آبان ازساعت 8:30 الی
حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست
حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در دهمين نمايشگاه فناورى نانو 1396
مركز رشد فناوری پلیمر، رتبه سوم را كسب كرد.

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .