مركز رشد فناوری پلیمر، رتبه سوم را كسب كرد. یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی ایران پلاست راه اندازي کتابخانه تخصصی کسب و کار
مركز رشد فناوری پلیمر، رتبه سوم را كسب كرد.
یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی ایران پلاست
راه اندازي کتابخانه تخصصی کسب و کار

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .