کارگاه آموزشی مهارت های مذاکره در فروش موثر کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار - مکان: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر- آخرین مهلت ثبت نام: 97/4/23   زمان برگزاری: 26 تیر ماه 97  - از ساعت 9 الی 16 حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در نمایشگاه ایران هلث سالن 5 غرفه شماره 50 اطلاعیه مهم برنامه تلویزیونی فناوران دانش مستند 25 دقیقه ای از مرکز رشد فناوری پلیمر می سازد.
کارگاه آموزشی مهارت های مذاکره در فروش موثر
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار - مکان: سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر- آخرین مهلت ثبت نام: 97/4/23 زمان برگزاری: 26 تیر ماه 97 - از ساعت 9 الی 16
حضور مرکز رشد فناوری پلیمر در نمایشگاه ایران هلث سالن 5 غرفه شماره 50
اطلاعیه مهم
برنامه تلویزیونی فناوران دانش مستند 25 دقیقه ای از مرکز رشد فناوری پلیمر می سازد.

عنوان دوره : مجموعه مالی

مدرس : آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مجموعه بازاریابی

مدرس : آقای دکتر مشایخی

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت کسب و کار

مدرس : آقای دکتر قنادان

 

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .


عنوان دوره : مدیریت استراتژیک

مدرس : مهیار ضیایی لیسانس صنایع

تاریخ برگزاری : اعلام می شود .